Organisatie

Onderstaand de samenstelling van de commissies en het bestuur.

COMMISSIES & PARTNERS
   
Technische Commissie
Vacature
Carlo Brink
Joyce Holwerda
[email protected]
Jeugdcommissie

Sandra Camoeiras
Britt Le Brun-Blesing

Vacature

[email protected]
Barcommissie Kees Wempe
Judith Vink
Tessa Pouw
[email protected]
Barkalender
(planning diensten)

Manuela de Jong
Corrie Zoeteman
Marc Stikvoort

[email protected]
PR/Sponsorcommissie Vacature
Hans de Wilde
Vacature
[email protected]
Ledenadministratie:
Tessa Duindam-Pouw
[email protected]
Onderhoudscommissie:
Cees te Beek
[email protected]
Eindredactie Clubblad
Judith Touw
[email protected]
Beheer website:
Rob Wempe
[email protected]
Training:
Tennisschool ProActief
(Rick van der Meulen)
[email protected]
www.tennisschoolproactief.nl
Drukkerij Clubblad De Lithografen uit Haarlem [email protected]
     
     
BESTUUR
Voorzitter:
Joop van der Zee
[email protected]
Penningmeester: Pim de Jong [email protected]
Secretaris:
Chantal van Geldorp
[email protected]
Lid Technische Commissie:
Vacature
[email protected]
Lid Jeugdcommissie:
Vacature [email protected]
Lid Barcommissie:
Kees Wempe
[email protected]
Lid PR-commissie:
Vacature [email protected]