Lidmaatschap

De contributie is als volgt samengesteld:

Soort Lid Leeftijd Contributie bedrag
Juniorlid tot 9 jaar € 120,-- (met les)
Juniorlid tot 18 jaar € 140,-- (met les)
Juniorlid 15 tot 18 jaar

€  45,-- (zonder les)

Seniorlid 18 en 19

€  45,-- (zonder les)

Seniorlid vanaf 20 jaar € 145,-- (zonder les)

 

Juniorleden van 15 tot 18 jaar hebben 2 opties, met en zonder les.

In het jaar waarin je 9, 18 of 20 jaar wordt ga je naar de volgende leeftijdsgroep!

Voor 2019 is het dan als volgt:

Geboren in      2010 = 9+

                           2004 = 15+

                           2001 = 18+

                           1999 = 20+

 

Bij TV Spaarndam is gekozen voor verplichte bardiensten, uitgevoerd door de leden. Door dit systeem kunnen we optimaal gebruik maken van het clubhuis en daarbij redelijke consumptieprijzen blijven hanteren en kunnen wij de contributie op een redelijk niveau houden. 
Het lidmaatschap van TV Spaarndam houdt dus in dat ieder senior lid (minimaal) twee verplichte bardiensten per jaar dient te verzorgen.

 

Andere kosten:

Afkopen bardienst  € 70,-- (mailen naar: [email protected])
Boete per niet gelopen bardienst . € 45,-- (vergeten etc.)

 

OPHALEN PASJES 2019 

Na ontvangst van jouw betaling en het ingevuld hebben van jouw 2 bardiensten (voor de senioren) kun je jouw pasje ophalen tijdens het openingstoernooi zaterdag 30 maart van 12.00 tot 14.00 uur, op de captainavond op dinsdag 2 april a.s. van 19.30 tot 20.30 uur en donderdag 4 april van 19.30 tot 20.30. Daarna kun je terecht bij de ledenadministratie. Zeker als je competitie speelt is het van belang om op tijd de contributie te betalen en jouw bardiensten in te vullen, anders wordt jouw team benadeeld!

 

CONTRIBUTIENOTA

De contributienota ontvang je in februari/maart, op de nota kunt je aangeven van welke betalingsmogelijkheid je gebruik wilt maken en welke stappen je dient te ondernemen.

 

WIJZIGEN GEGEVENS/OPZEGGEN LIDMAATSCHAP

Wijzigingen
Wil je alle wijzigingen, dus ook het opzeggen van het lidmaatschap, aangeven via [email protected] ! Alle wijzigingen komen dan automatisch bij de ledenadministratie terecht!

Emailadres en telefoonnummer kunnen door jezelf gewijzigd worden in de ClubApp op je telefoon of op onze website (na inloggen) in "Mijn profiel". 

Opzeggen
We zouden het heel erg jammer vinden als je besluit te stoppen met tennis bij TV Spaarndam! 
Daarom adviseren we als eerste stap om met je coach, trainer, jeugdcommissie of technische commissie te overleggen waarom je wilt stoppen. Misschien zijn er dingen die verbeterd kunnen worden, waardoor je beslissing anders wordt.
 
Mocht je toch bij je beslissing blijven, dan moet je schriftelijk opzeggen, uiterlijk voor 31 oktober van het lopende seizoen per email naar [email protected], liefst met opgave van reden. De ledenadministratie zal je opzegging bevestigen, dan pas is je opzegging definitief. 
 
Indien een opzegging niet tijdig heeft plaats gevonden, wordt het lidmaatschap automatisch verlengd en zijn er, aan alsnog opzeggen, kosten verbonden, omdat TV Spaarndam als club verplichtingen aangaat voor het nieuwe seizoen.

Opzeggen dient dus te geschieden voor 31 oktober!

 

NIEUWE LEDEN

Aanmelding via onze site. Na invulling van jouw gegevens zal de ledenadministratie contact met jou opnemen.
Mocht je vragen hebben, kun je altijd contact opnemen via onze site of telefonisch bij de ledenadministratie.

Ellen de Groot  06-30147381 / [email protected]

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 23 538 1718

TV Spaarndam

Tennispark 1
2064 WM Spaarndam