Organisatie

TV Spaarndam is rijk gevuld met enthousiaste en bekwame vrijwilligers. Door de inzet van deze mensen beschikken wij over een gezellig en goed onderhouden tennispark en vinden er vele evenementen plaats. Onderstaand de samenstelling van het bestuur en de commissies.

COMMISSIES & PARTNERS
   
Technische Commissie
Vacature
Carlo Brink
Joyce Holwerda
[email protected]
Jeugdcommissie
Daniëlle Raateland
Vacature
Vacature
[email protected]
Barcommissie Kees Wempe
Judith Vink
Tessa Pouw
[email protected]
Barkalender
(planning diensten)
Manuela de Jong
Corrie Zoeteman
[email protected]
PR/Sponsorcommissie Linda Griffioen
Hans de Wilde
Vacature
[email protected]
Ledenadministratie:
Ellen de Groot
[email protected]
Onderhoudscommissie:
Cees te Beek
Peter Groot
[email protected]
Eindredactie Clubblad
Judith Touw
[email protected]
Beheer website:
Rob Wempe
[email protected]
Training:
Tennisschool ProActief
(Rick van der Meulen)
[email protected]
www.tennisschoolproactief.nl
Drukkerij Clubblad De Lithografen uit Haarlem [email protected]
     
     
BESTUUR
Voorzitter:
Joop van der Zee
[email protected]
Penningmeester: Pim de Jong [email protected]
Secretaris:
Chantal van Geldorp
[email protected]
Lid Technische Commissie:
Vacature
[email protected]
Lid Jeugdcommissie:
Daniëlle Raateland
[email protected]
Lid Barcommissie:
Kees Wempe
[email protected]
Lid PR-commissie:
Linda Griffioen
[email protected]