Organisatie

TV Spaarndam is rijk gevuld met enthousiaste en bekwame vrijwilligers. Door de inzet van deze mensen beschikken wij over een gezellig en goed onderhouden tennispark en vinden er vele evenementen plaats. Onderstaand de samenstelling van het bestuur en de commissies.

HET BESTUUR
 Voorzitter: Joop van der Zee [email protected] 
 Penningmeester: Pim de Jong [email protected]
 Secretaris: Chantal van Geldorp [email protected]
 Lid Technischecommissie: Vacature [email protected]
 Lid Jeugdcommissie: Danielle Raateland [email protected]
 Lid Barcommissie: Cees Wempe [email protected]
 Lid PR-commissie: Hans de Wilde [email protected]
     
COMMISSIES    
 Ledenadministratie: Ellen de Groot [email protected]
 Onderhoudscommissie: Peter Groot [email protected]
 Redactiecommissie: Simone Sturm [email protected]
 Beheer website: Rob Wempe [email protected]
 Training: Tennisschool ProActief (Rick van der Meulen) [email protected]
 Barkalender: Corrie Zoeteman [email protected]

 

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 23 538 1718

TV Spaarndam

Tennispark 1
2064 WM Spaarndam