Terug naar overzicht

ALV 2020

Clubhuis
28-2-2020 20:30 - 28-2-2020 22:00

Agenda Algemene Ledenvergadering 28 februari 2020

 • 1. Opening
 • 2. Ingekomen stukken
 • 3. Notulen ALV 8 februari 2019
 • 4. Mededelingen bestuur
 • 5. Jaarverslagen commissies
 • 6. Kascommissie
  • a. Verslag kascommissie
  • b. Verkiezing nieuwe kascommissie
 • 7. Financieel jaarverslag
 • 8. Voorstellen bestuur
 • 9. Benoeming commissieleden
 • 10. Verkiezing bestuur
 • 11. Rondvraag
 • 12. Sluiting
  Terug naar overzicht
logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 23 538 1718

TV Spaarndam

Tennispark 1
2064 WM Spaarndam