Uitnodiging ALV, vrijdag 8 februari 2019

25 januari 2019


Beste leden van TV Spaarndam,

Hierbij bent u van harte uitgenodigd voor de Algemene Ledenvergadering die wordt gehouden op:
 
vrijdag 8 februari 2019 om 20:30 uur in ons clubhuis (geopend vanaf 20:00 uur).

Naast de reguliere punten op de agenda, komt onze nieuwe tennistrainer Rick van der Meulen een en ander vertellen.
Waarna ook de ontwikkelingen rondom "Hartje Spaarndam" op het menu staan.

Tot vrijdag 8 februari a.s. om 20:30 uur.


Met sportieve groet,

Bestuur TV Spaarndam


PS
De agenda luidt als volgt:

 1. Opening
 2. Ingekomen stukken
 3. Notulen ALV 16 februari 2019
 4. Mededelingen bestuur
 5. Jaarverslagen commissies
 6. Kascommissie
  1. Verslag kascommissie
  2. Verkiezing nieuwe kascommissie
 7. Financieel jaarverslag
 8. Voorstellen bestuur
 9. Benoeming commissieleden
 10. Verkiezing bestuur
 11. Tennisschool ProActief 
   Onze nieuwe trainer Rick van der Meulen aan het woord
 12. Hartje Spaarndam: 
   Voortgang ‘Hartje Spaarndam’, ontwikkeling gezamenlijke accommodatie en samenwerking Spaarndamse Sportclubs/parken
 13. Rondvraag
 14. Sluiting

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

023-5381718

TV Spaarndam

Tennispark 1
2064 WM Spaarndam