Belangrijke informatie wijzigingen Voorjaarscompetitie 2019

12 november 2018


Aan alle leden, competitiespelers,
 
De reden van dit bericht is om jou te informeren over enkele wijzigingen die betrekking hebben op de aankomende Voorjaarscompetitie 2019. De KNLTB is in beweging met als gevolg dat er enkele wijzigingen m.b.t. het competitietennis voor 2019 zijn doorgevoerd.
 
Zonder de onderbouwing van deze maatregelen goed te kennen heeft dit reeds geleid tot diverse aannames en discussies. De KNLTB heeft dan ook verzocht om nadere uitleg aan onze leden te geven die wij je zeker niet willen onthouden.
 
Wat gaan de wijzigingen voor de TV Spaarndam betekenen? 
Op het eerste gezicht niet zo veel. De belangrijkste wijziging is echter dat op zaterdag de dubbelcompetities (GD, DD en HD) in de categorie 35+ zijn vervallen en nu 17+ zijn geworden.
 
De verklaring hiervoor luidt als volgt:
"We hebben gekeken naar de gemiddelde leeftijd van de zaterdag competities. Hieruit bleek dat de deelnemers van de twee GD+17 gemiddeld 48,3 jaar en 53,3 jaar waren. De gemiddelde leeftijden van de GD35+ competities varieerden tussen de 55,6 en 56,9 jaar. Dit waren voor ons indicaties dat we deze vormen prima konden samenvoegen. Omdat we die enkele speler jonger dan 35 jaar niet wilde uitsluiten, hebben we de vorm de leeftijdsrestrictie 17+ gegeven."
 
 
Toelichting:
 
Voorjaarscompetitie 2019
Uitleg over de vermindering van het aantal competitiesoorten
 
De KNLTB heeft de competitiesoorten van de districts-/ regiocompetities geharmoniseerd. Als gevolg van een te grote versnippering in het aanbod, wat leidt tot te veel niveauverschillen en lange reisafstanden én het afschaffen van de districts- en regiogrenzen, zijn er verschillende competitiesoorten samengevoegd en is het aanbod teruggebracht van ruim 300 soorten naar circa 90 soorten.
 
Daarnaast zijn er ook soorten met verschillende leeftijdsgrenzen samengevoegd, omdat:
-          Data aangetoond heeft dat de leeftijden van de spelers in de verschillende leeftijdscategorieën vrijwel identiek zijn
-          Het aantal deelnemers dermate laag was dat er niet langer een kwalitatief sterke competitie aangeboden kan worden.
 
Hierdoor is een uniform landelijk aanbod gecreëerd. Dit landelijke aanbod wordt aangevuld met een aantal regio specifieke soorten.
 
Voordelen voor jou!
Als competitiespeler ben je natuurlijk benieuwd wat deze verandering van het competitieaanbod voor jou gaat betekenen. Dit zijn de belangrijkste voordelen:
-          Minder niveauverschillen zijn binnen de poules
-          Kortere reisafstanden
-          Meer variatie in tegenstanders.
 
Voor het competitieaanbod ga naar www.knltb.nl/competitiezoeker  en vul hier de naam van jouw vereniging voor het competitieaanbod in jouw regio.
 
Iedere vereniging bepaalt zelf aan de hand van het competitieaanbod in de regio, welke competitiesoorten er door de vereniging worden aangeboden passend bij de wensen van de spelers en het aantal beschikbare banen.
 
 
Op zeer korte termijn zullen we je nader informeren over de mogelijkheden tot inschrijving voor de Voorjaarscompetitie 2019.
 
Vertrouwende je hiermee te hebben geïnformeerd.
 
 
Met sportieve groet,
 
Technische Commissie TV Spaarndam

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

023-5381718

TV Spaarndam

Tennispark 1
2064 WM Spaarndam