Belangrijke info ivm Corona

27 april 2020


Beste leden van TVS,

Wat zijn we in een rare tijd terecht gekomen.
Allereerst hopen we natuurlijk dat iedereen nog in goed gezondheid is en de tijd met alle beperkingen goed doorkomt. Voor diegene die wel door corona zijn getroffen wensen wij heel veel beterschap.

Wij hebben allemaal vast reikhalzend naar de toespraak van premier Mark Rutte uitgekeken op 21 april.

Voor onze tennisvereniging betekent dit dat alleen onze jeugdleden t/m 18 jaar vanaf 29 april weer tennisles mogen krijgen. Samen met Rick van der Meulen van Tennisschool ProActief en de gemeente Haarlemmermeer zijn wij in overleg hoe dit georganiseerd kan worden, waarbij wij de genoemde regels in acht nemen. Ook zullen we hierbij de voorstellen en besluiten van de KNLTB meenemen. De jeugdleden zullen hierover geïnformeerd worden.

Helaas betekent de verlenging van de maatregelen in ieder geval dat leden boven de 18 jaar nog niet mogen tennissen op ons park, hoe graag we dat ook zouden willen.

Ons park zit ook echt op slot!! Jeugdleden mogen dus alleen onder toezicht van de tennisleraar op het park. Leden/ouders boven de 18 jaar zijn helaas nog niet welkom, ook niet langs de lijn. We hopen dat iedereen zich aan de regels houdt. De boetes voor het overtreden van de regels zijn aanzienlijk. Ook eventuele boetes/claims die de club hiervoor krijgt zullen worden doorbelast.

Voorjaars competitie
De voorjaarscompetitie wordt door de KNLTB verplaatst naar het najaar. De TC zal de teamcaptains hierover verder informeren.

Contributie
Het bestuur krijgt vragen over de contributie. We kunnen nu nog niet inschatten hoeveel kosten en inkomstenderving we gaan krijgen en dus hoe het resultaat 2020 er gaat uitzien. Dit is mede afhankelijk van het moment dat we weer open kunnen zijn. Daarom hebben we op basis van het advies van de KNLTB als bestuur besloten de contributie volledig te innen. We vertrouwen op je begrip.


We hopen dat de regels spoedig versoepeld worden voor alle tennissers.

 

Met sportieve groeten,
namen bestuur TV Spaarndam,

 

Chantal, Daniëlle, Linda, Carlo, Cees, Pim & Joop

Nieuwscategorieën