ALV 2019

Clubhuis
8-2-2019 20:30 - 8-2-2019 22:00

 1. Opening
 2. Ingekomen stukken
 3. Notulen ALV 16 februari 2019
 4. Mededelingen bestuur
 5. Jaarverslagen commissies
 6. Kascommissie
  1. Verslag kascommissie
  2. Verkiezing nieuwe kascommissie
 7. Financieel jaarverslag
 8. Voorstellen bestuur
 9. Benoeming commissieleden
 10. Verkiezing bestuur
 11. Tennisschool ProActief 
   Onze nieuwe trainer Rick van der Meulen aan het woord
 12. Hartje Spaarndam: 
   Voortgang ‘Hartje Spaarndam’, ontwikkeling gezamenlijke accommodatie en samenwerking Spaarndamse Sportclubs/parken
 13. Rondvraag
 14. Sluiting


Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 23 538 1718

TV Spaarndam

Tennispark 1
2064 WM Spaarndam