Terug naar overzicht

ALV

Clubhuis
16-4-2024 20:00 - 16-4-2024 22:00

(Voorlopige) Agenda

 1. Opening
 2. Ingekomen stukken
 3. Notulen ALV
 4. Mededelingen bestuur
 5. Jaarverslagen commissies
 6. Kascommissie
  a. Verslag kascommissie
  b. Verkiezing nieuwe kascommissie
 7. Financieel jaarverslag
 8. Benoeming commissieleden
 9. Verkiezing bestuur
 10. Voorstellen bestuur
 11. Rondvraag
 12. Sluiting
  Terug naar overzicht